Våra politiker i Vänersborg

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter 
Göran Svensson
Morgan Larsson (gruppledare)

Ersättare  
Christina Lindegren

Gunnar Johansson

Kommunstyrelse

Ordinarie ledamot
Morgan Larsson

Ersättare  
Göran Svensson

Kultur- och fritidsnämnd

Ersättare  
Thomas Larsson

Samhällsbyggnads-nämnd

Ordinarie ledamot
Thomas Larsson

 

Ersättare
Gunnar Johansson

Överförmyndarnämnd

Ordinarie ledamot
Gunnar Johansson

Ersättare   
Christina Lindegren

Demokratiberedning

Ordinarie ledmot
Gunnar Johansson

Ersättare
Christina Lindegren

Socialnämnd

Ordinarie ledamot
Göran Svensson

Ersättare   
Morgan Larsson