Website Created With Site.pro Website Builder
Create New Website
Vi kräver ärliga politiker som lyssnar till medborgarna, och som är ödmjuka och saknar prestige.

Välkommen till Medborgarpartiet!
 Här kan du läsa mer om oss och vår politik och vilka frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter längst ner.

ÄRLIGHET

TRYGGHET

ANSVAR

Att vara ärlig och öppen inom politiken är det allra viktigaste för att skapa förtroende mellan politiker och invånare. Det får inte förekomma lögner, mygel eller politiskt bedrägeri.
Vi lovar dig ärlighet och öppenhet. Vi hoppas på ditt stöd och din röst och därmed politiskt inflytande.

Alla människor har ett behov av att bli sedda, vara accepterade och känna sig trygga. Medborgarpartiet vill skapa ett samhälle där du känner trygghet vilket är en grundpelare i livets alla faser. För oss är den starka känslan av trygghet viktig för alla medborgare, därför namnet Medborgarpartiet.

För oss är det mycket viktigt att ta ansvar för de politiska besluten. Vi vill utveckla kommunen inom många områden genom att förvalta Dina skattepengar på ett korrekt och balanserat sätt, det är en självklarhet för oss. Vi är fullt medvetna om att de ekonomiska resurserna är begränsade. 

Senaste nytt

Bli medlem

De flesta av oss har åsikter om vad som är bra eller dåligt i vårt samhälle. Du har säkert själv egna erfarenheter om vad som är bra och åsikter om vad som kan bli bättre, det har i stort sett alla. I Medborgarpartiet kan alla hjälpa till med något. Du behöver inte ha någon tidigare politisk erfarenhet. Alla har vi tid att göra något, det viktiga är att du själv bestämmer hur mycket du vill göra. Bli medlem nu!

Kontakta oss

Partikansliet
Tel: 0704 97 06 97

Nabbensbergsvägen 2

462 40 Vänersborg

 

Ordförande

Göran Svensson
Tel: 0704 97 06 97

Plusgiro 44 19 42 –0
Bankgiro 5802-8705

E-post: medborgarpartiet.vanersborg@gmail.com