Kommunfullmäktige

Ledamot 
Göran Svensson (gruppledare)
Thomas Larsson

David Karlsholt


Ersättare  
Johannes Solvarm

Bengt Rydholm

Kommunstyrelse

Ledamot
Göran Svensson

Ersättare  
Thomas Larsson

Kultur- och fritidsnämnd

Ersättare  
Eva Bodén Johansson

Samhällsbyggnads-nämnd

Ledamot
Thomas Larsson

 

Ersättare
David Karlsholt

Socialnämnd

Ledamot
Göran Svensson

Ersättare   
Eva Bodén Johansson

Överförmyndarnämnd

Ersättare
Birgitta Lindahl
 

Demokratiberedning

Ledmot
David Karlsholt
Ersättare
Johannes Solvarm

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ersättare

Göran Svensson

 

 

Byggnadsnämnd

Ersättare   
Monica Öst

Valberedning

Ledamot

Göran Svensson

 

Ersättare

Bengt Rydholm


 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Ersättare

Johannes Solvarm